KAP


Kot Autonome Provisoire (tijdelijk zelfstandig verblijf)

Transitappartementen voor begeleiding naar zelfstandigheid

Een groot aantal « jongeren » komen bij moeilijkheden in hun gezinssituatie of crisissituaties op straat terecht, met alle risico’s van dien, en de moeilijkheid om een nieuw (tijdelijk) verblijf te vinden.

Ons begeleidingsproject naar zelfstandigheid richt zich tot jongeren tussen 16 en 25 jaar (alleenstaand of alleenstaande ouder) en bestaat erin – aan de hand van een tijdelijke zelfstandige woning – de voorwaarden te creëren voor een intensieve opvoedkundige en psychosociale begeleiding. Het doel is om een globale opvang gericht op het aanwerven van vaardigheden en het oplossen van moeilijkheden mogelijk te maken, maar ook om toekomstperspectieven te ondersteunen (gezinssituatie, scholing, functionele zelfstandigheid, etc.)

Het KAP biedt een intensieve begeleiding naar zelfstandigheid aan jongeren tussen 16 en 25 jaar via het verblijf tool.

In het kader van het KAP, beschikt ‘le CEMO’ (Centre d’Éducation en Milieu Ouvert, NL: rechtstreeks toegankelijk opvoedingscentrum) over een twintigtiental verblijfseenheden verspreid over verschillende Brusselse gemeenten.

Binnen dit transitverblijf mag de gehuisveste persoon maximum één jaar verblijven. Eerst voor een période van drie maanden die tot drie keer kan worden verlengd. De zoektocht naar een ‘post-KAP’ oplossing maakt deel uit van het zelfstandigheidsproject dat met elke jongere wordt uitgewerkt.

De gemeenschapsdynamiek is inherent aan het project, maar is vooral aanwezig in Elsene, binnen het ‘KAP Léon’, en in Molenbeek, binnen het ‘KAP INDUSTRIE’, waar een project rond solidaire woningen wordt uitgewerkt in samenwerking met vzw Convivium – een dienst voor vluchtelingen en nieuwkomers in België.

De woningen worden ter beschikking gesteld van jongeren binnen het KAP-project dankzij een samenwerking met vijf sociale verhuurkantoren (Sint-Gilles, Ieder Zijn Woning en ‘Habitat et Rénovation’, AISAC, MAIS).

 

Version française de notre brochure KAP

English version of our KAP-brochure

Nederlandse versie van onze KAP-brochure