Workshop voor ouders


De verschillende netwerkactoren in Sint-Gillis hebben in hun dagelijkse praktijk kunnen vaststellen dat er bij ouders een reële behoefte bestaat om uit te wisselen over de moeilijkheden die zij ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen. Op basis van deze praktijkobservatie – die zowel door het CEMO (Centre d’Éducation en Milieu Ouvert, NL: rechtstreeks toegankelijk opvoedingscentrum) als door partners van het verenigingsnetwerk (sociale coördinatie van het OCMW van Sint-Gillis, centra voor gezinsplanning, l’ONE (NL: Kind&Gezin), PMS (NL: CLB), etc.) naar voor werd gebracht – werd in 2004 het project ‘Workshops voor ouders’ opgericht.

Dit zijn uitwisselingssessies tussen ouders over thema’s zoals scholing, omgaan met beeldschermen, l’EVRAS (Éducation à la vie relationelle, affective et sexuelle, NL: relationele, affectieve en seksuele opvoeding), adolescentie, etc. De ‘Workshops voor ouders’ zijn bedoeld als collectieve, participatieve sessies waar ouders elkaar vrijelijk in vertrouwen kunnen nemen over de moeilijkheden van ouderschap, hun ervaringen delen, hun schuldgevoel wegwerken, hun eenzaamheid doorbreken en solidariteit opbouwen. Over de jaren heen zijn deze sessies in verschillende vormen aangeboden, en werd beslist om het project mobieler te maken en naar plaatsen te gaan waar oudergroepen reeds waren gevormd. Wij hebben aldus scholen in Sint-Gillis bezocht (Saint-Jean Baptiste de la Salle, Sainte-Marie, école communale 4 saisons, école communale Ulenspiegel). Daarnaast konden workshops worden georganiseerd binnen diensten die dagelijks mensen opvangen, zoals huiswerkscholen (le QUEF – Quartier Et Famille, Hispano-Belga), alfaklassen voor volwassenen of Cenforgil (opleidingscentrum voor volwassenen), of de ‘hulpmiddelendienst’ van het OCMW van Sint-Gillis, dat een ruimte voor remobilisatie en resocialisatie is voor OCMW-gebruikers.