Collectieve en gemeenschapsgerichte acties


Collectieve acties of groepsacties zijn gericht op de pedagogie van het project, waardoor een dynamiek van sociale solidariteit en emancipatie kan worden ontwikkeld. Zij worden ondersteund door sociaal-educatieve doelstellingen, waardoor de jongere de kans krijgt zijn keuzes opnieuw toe te eigenen en zijn plaats in zijn sociale omgeving terug te vinden. Het betreft overgangsmaatregelen die beperkt zijn in de tijd. De acties worden opgestart op basis van verzoeken of behoeften die in de praktijk worden waargenomen. Werkers zijn er om de conceptualisering van het project, de uitvoering en de financiering ervan te ondersteunen.

Het CEMO (Centre d’Éducation en Milieu Ouvert, NL: rechtstreeks toegankelijk opvoedingscentrum) biedt zo een interventiekader dat het mogelijk maakt om projecten op te zetten gericht op de waardering van jongeren, het vergroten van hun toegang tot cultuur, hun leervermogen, etc.

Gemeenschapsgerichte actie schrijft zich in een verlangen naar sociale verandering. Rechtstreeks verband houdend met individuele en collectieve interventies, houden gemeenschapsgerichte acties in dat rekening wordt gehouden met de jongere en zijn leefomgeving. De projecten worden ontwikkeld op basis van vastgestelde moeilijkheden bij jongeren en hun ouders die verband houden met maatschappelijke problemen (werk, huisvesting, vervreemding, etc.).

Het belang ligt in de samenwerking met het beoogde publiek, aangezien de werknemers van mening zijn dat de betrokken personen het meest geneigd zijn na te denken over oplossingen die hen aangaan. Dit werk wordt tevens uitgevoerd in samenwerking met verschillende instellingen.

Op die manier proberen wij projecten te creëren die toelaten een samenwerkingsdynamiek op gang te brengen en een gemeenschapsgevoel in te blazen door deze jongeren en hun ouders de mogelijkheid te bieden hun verhaal te brengen, gehoord te worden en een project op te bouwen dat voor hen belangrijk is. Een dergelijke aanpak stamt uit de wens om het politiek bewustzijn te vergroten ten aanzien van de ervaren praktijkrealiteit.