Gemeenschapsgerichte projecten


Het gemeenschapsveld schrijft zich in een verlangen naar sociale verandering. Rechtstreeks verbonden met individuele en collectieve acties, impliceren gemeenschapsgerichte acties dat rekening wordt gehouden met de jongere en zijn leefomgeving. De projecten worden ontwikkeld uitgaande van de vastgestelde moeilijkheden bij jongeren en hun ouders die verband houden met maatschappelijke problemen (werk, huisvesting, vervreemding, etc.).

Het belang ligt in de samenwerking met het beoogde publiek, aangezien de werknemers van mening zijn dat de betrokken personen het meest geneigd zijn na te denken over oplossingen die hen aangaan. Dit werk wordt tevens uitgevoerd in samenwerking met verschillende instellingen.

Op die manier proberen wij projecten te creëren die toelaten een samenwerkingsdynamiek op gang te brengen en een gemeenschapsgevoel in te blazen door deze jongeren en hun ouders de mogelijkheid te bieden hun verhaal te brengen, gehoord te worden en een project op te bouwen dat voor hen belangrijk is. Een dergelijke aanpak stamt uit de wens om het politiek bewustzijn te vergroten door een stem te geven aan de betrokken personen.

Voorbeelden:

  • De ontwikkeling van de TAPAS-gids kadert in de gemeenschapsgerichte pijler en het is wel degelijk uitgaande van individuele problemen dat wij op het idee van dit project zijn gekomen (ga naar de rubriek “TAPAS” voor meer info).
  • Wij hebben in samenwerking met een socioloog een onderzoek opgezet rond gezinshereniging aan de hand van talrijke getuigenissen van jongeren. Dit onderzoek vormde ook het uitgangspunt voor de organisatie van een reflectievoormiddag waar meer dan 200 mensen bijeenkwamen rond het thema “gezinshereniging”.