TAPAS


COVER-TAPAS-jeunes--2014-1

Tout sur l’Avant, le Pendant, l’Après et les Services (Alles over vóór, tijdens, ná en de diensten)
Seksualiteit, zwangerschap en geboorte-gids

Dit gemeenschapsgericht project is ontstaan en is het resultaat van verschillende waarnemingen die wij hebben gedaan tijdens interventies bij verschillende zwangere jongeren of jonge moeders. Wij hebben veel zwangere jongeren of jonge moeders ontmoet die om hulp vroegen en zelden over een integrale opvang beschikten.
De meisjes wisten weinig over de psycho-medisch-sociale wereld en beschouwden die als gefragmenteerd en weinig toegankelijk. Wij stelden ook vast dat het niet altijd gemakkelijk is de juiste contactpersoon te vinden voor zulke uiteenlopende kwesties.

Onze rol bestaat er vaak in een echt netwerk rond de jongere tot stand te brengen, zodat zij de steun krijgt die zij nodig heeft. Dit netwerk is het resultaat van onze individuele stappen als werker. Het blijkt een hulp te zijn voor de jongere. Wij zijn van mening dat de invoering van een schriftelijke gids, bestemd voor jonge moeders maar ook voor “kwetsbare” moeders of moeders die in armoede leven, hen kan helpen de informatie te vinden die zij nodig hebben.

Zo is de gids gebaseerd op de reflecties en ervaringen van CEMO-werkers (Centre d’Éducation en Milieu Ouvert, NL: rechtstreeks toegankelijk opvoedingscentrum) die moeders bijstaan in hun zwangerschaps- of babyproject. Wij hopen dat dit project zich zal richten tot drie specifieke doelgroepen: jongeren, meer “kwetsbare” moeders en professionals uit verschillende sectoren die betrokken kunnen zijn bij begeleidingswerk.

TAPAS is een project dat in 2009 van start ging en in 2011 werd gesteund door het CAAJ (Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse, NL: arrondissementele raad jeugdhulp) van Brussel in het kader van algemene preventieprojecten. Duizend exemplaren konden worden uitgeven en uitgedrukt, die op grote schaal werden verspreid en een groot succes kenden.

In 2013 zijn we een nieuw “TAPAS”-project gestart, om deze gids op schaal van het hele Brusselse Gewest te realiseren. We werden opnieuw gesteund door het CAAJ van Brussel omdat het thema van de jonge moeders werd weerhouden. De tweede editie van TAPAS is in december 2014 van start gegaan.

Ontdek alles over vóór, tijdens en ná en de diensten op onze website: www.tapas-info.be.