Individuele hulp


Het CEMO-team (Centre d’Éducation en Milieu Ouvert, NL: rechtstreeks toegankelijk opvoedingscentrum) is een multidisciplinair team. Wij definiëren ons als sociale werkers maar onze teamleden hebben verschillende opleidingen: psycholoog, opvoeder, maatschappelijk werker, consulent psychologie, etc. Wij vangen alle verzoeken aangaande minderjarigen op, afkomstig van de jongere, zijn familie of op voorstel van derden, een hulpverlener of iemand uit de omgeving van de jongere. Onze interventie kan echter pas beginnen wanneer de betrokkenen daarmee instemmen!

Een van onze opdrachten is alle soorten verzoeken te ontvangen, te analyseren en te behandelen of door te verwijzen. Het individuele begeleidingswerk kan in de kantoren van het CEMO worden gedaan. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn, werken wij ook in de verschillende leefomgevingen van de jongere: aan huis, op school, binnen instellingen, etc.

Onze dienst is bovenal een plaats waar jongeren en gezinnen worden verwelkomd zonder oordeel of stigmatisering, ongeacht hun situatie. Zij kunnen hun verhaal doen in een open omgeving waar zich aan het beroepsgeheim wordt gehouden. Bij het zoeken naar een oplossing, wordt de nadruk gezet op de hulpbronnen van gezinnen en jongeren eerder dan op hun disfunctioneren. Het gaat erom de individuele vaardigheden te onderkennen en te waarderen en de persoon te helpen deze te gebruiken en te ontwikkelen. De persoon, of het nu de jongere of zijn familie is, wordt betrokken bij alle stappen die worden ondernomen om responsabilisering mogelijk te maken, met inachtneming van het individueel ritme. De nadruk wordt gezet op het opbouwen en onderhouden van relaties.