AMOrce


Het AMOrce-project is opgericht in 2010. Het werd opgericht om ons partnerschap met scholen te ontwikkelen en onze zichtbaarheid daar te vergroten. Dit project biedt scholen te Sint-Gillis de mogelijkheid om activiteiten voor hun klasgroepen te organiseren. De voorgestelde thema’s variëren en gaan uit van de vraag van de school, de leerkrachten en/of de leerlingen. Dit project stamt uit de vaststelling dat jongeren met moeite de stap zetten naar een eerstelijns sociale dienst, waardoor het CEMO (Centre d’Éducation en Milieu Ouvert, NL: rechtstreeks toegankelijk opvoedingscentrum) heeft besloten om zelf naar het publiek toe te stappen; om “buiten de muren” te werken. Scholen zijn bijgevolg een ideale plaats om zicht tot te wenden.

De doelen die worden nagestreefd zijn:

  • Scholen ontmoeten om met hen een bevoorrecht netwerk op te bouwen;
  • De toegankelijkheid en zichtbaarheid van sociale diensten vergroten;
  • Het CEMO bekendmaken bij de jongeren en schoolactoren van Sint-Gillis;
  • Projecten opzetten met- en voor jongeren;
  • Algemene preventie bevorderen en met scholen samenwerken rond specifieke thema’s (vb.: burgerschap, het gevoelsleven en seksueel leven, activiteiten rond respect, etc.);
  • De deur openzetten voor individuele vragen van schoolactoren en jongeren;
  • Onze praktijkobservaties en sociale diagnose voeden.