Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpdienst


Wat is ‘l’AMO’ binnen het jeugdhulplandschap?

De jeugdhulp organiseert gespecialiseerde hulp in verschillende vormen ter aanvulling van de algemene ondersteuning. Het komt erop neer dat het een aanvulling vormt op de algemene hulp die bijvoorbeeld door het OCMW wordt aangeboden.

De AMO-diensten (Actions en Milieu Ouvert, NL: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) passen in een preventielogica, d.w.z. in plaats van te focussen op het optreden van moeilijkheden, tracht de AMO de context van deze verschijningen te achterhalen ten einde vergelijkbare problemen of de verergering van zulke situaties te voorkomen. In het kader van de toepassing van het decreet van 4 maart 1991, wordt hulp hoofzakelijk aangeboden via twee interventielijnen; de individuele en de gemeenschapsgerichte. Ook worden collectieve acties op ad hoc-basis ontwikkeld.

Het doel van dit preventiebeleid is iedereen het recht te geven op een waardig leven, de re-integratie van jongeren in de samenleving te bevorderen, plaatsing te voorkomen en waar mogelijk juridisering vermijden.

De middelen die hiervoor worden ingezet zijn:

  • Individuele- en gezinsgesprekken thuis, in het CEMO (Centre d’Éducation en Milieu Ouvert, NL: rechtstreeks toegankelijk opvoedingscentrum) of elders;
  • De opmaak van een situatiebalans en de evaluatie van de moeilijkheden;
  • Het opbouwen van een netwerk rond de jongere of het dynamiseren van het reeds bestaande netwerk;
  • Gezinnen helpen om hun kind uit een instelling te krijgen;
  • Het geven van informatie over sociale rechten en diensten, zodat jongeren en hun gezin voor zichzelf kunnen opkomen;
  • Lobbyen en algemeen advies geven aan politieke en bestuurlijke autoriteiten, om verandering teweeg te brengen.

Wij werken BUITEN ELK MANDAAT en zijn bij wet gebonden aan ABSOLUTE GEHEIMHOUDINGSPLICHT (deontologische code/A.M.O.-decreet van 1999 en strafwet art. 458).